Tant Grön - filosoferingar över ditt å datt!

Inlägg publicerade under kategorin Hälsa och livsstil

Av Tant Grön - 25 april 2010 21:45

Ja, just det... Vet ni vad palmolja är? Vad det används till? Vilka konsekvenser användningen av palmolja får?


Palmolja utvinns ur oljepalmer, som odlas i mängder framför allt i Malaysia och Indonesien och bidrar hårt till skövlingen av regnskogarna. Palmolja finns både i livsmedel (allt från glass till margarin), rengöringsprodukter och sk miljövänligt drivmedel. Odlingen saboterar livet för både människor och djur genom regnskogsskövlingen och plantageföretagen har rötter i USA, enligt Shenet. Den lokala befolkningen drivs från hus och hem för att dessa odlingar ska kunna etableras och djur som Orangutanger blir hemlösa likaså. Det finns inget miljövänligt eller rättvisemärkt i den här hanteringen! Allt handlar om storskalig produktion till priset av liv och miljö, om du frågar mig. Historiskt sett har man odlat oljepalmer länge, men från 1977 har den mer storskaliga odlingen ökat och förhållanden för lokalbefolkningen och djuren har försämrats mer och mer.


Det finns s k certifierad palmolja, men även vissa tvivel på att den verkligen uppfyller kraven. Kan man sätta garantier för denna certifierade palmolja vore det annars ett väldigt bra alternativ rent hälsomässigt, jämfört med många andra oljor som ofta innehåller alldeles för mycket Omega 6 plus att dom inte tål upphettning lika bra som palmolja. Palmoljan i sig är inte problemet: det är dom storskaliga odlingarna som är problemet!


När det gäller livsmedel redovisas sällan palmolja i innehållsförteckningarna: det står oftast enbart vegetabliskt fett! Därför har det startats en namninsamling för kravet på att palmolja ska redovisas i innehållsförtecknigarna på ALLT som innehåller denna olja, samt en Facebooksida i ämnet "Skriv ut palmolja i innehållsdeklarationen"!


En annan lista emot palmolja finns HÄR!


Greenpeace har också ett upprop riktat till Nestlé! Ett annat förslag är att ta kontakt med Unilever som är en av världens största producent av daglivaror och som använder mängder av palmolja i sina produkter. Kräv att få veta i vilka av deras produkter dom använder palmolja och att dom ska skriva ut det i sina innehållsförteckningar.


Man kan också maila företag som tillverkar hudvårdsprodukter av olika slag - själv har jag mailat Lush och deras svar är att dom INTE använder palmolja längre i sina produkter!! Vilken tur: jag brukar ju handla en del därifrån...


---


Jag mailade även Body Shop och deras svar är:


Hej Gunnell!

Tack för ditt mail. Ja, The Body Shop använder palmolja bland annat i våra hårda tvålar – men vi använder oss av ansvarsfullt framtagen palmolja. Du kan läsa mer om den palmolja vi använder i vår Values Report, som du hittar här: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/value...pdf?

Mer om ansvarsfullt framtagen palmolja kan du läsa här: http://www.rspo.org/

Tack igen för ditt mail! Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig igen.

 

Med vänlig hälsning

 

Sonja Dandenell

The Body Shop Svenska AB

Box 17040

104 62 Stockholm

Phone +46 (0)8 442 43 54

 

Visiting Address

Hornsgatan 103, 9 tr

117 28 Stockholm


----


Har även mailat Haugen-Gruppen och frågat om dom använder palmolja i sina produkter. Jag brukar köpa deras Green Choice jordnötssmör, det är riktigt riktigt gott och innehåller enbart jordnötter och havssalt.


Svaret:


"Det finns Palmolja i våra NicNac´s och Salta Pinnar från Lorenz, samt våra Nachos från Mission.

Oljan kommer från UTZ-certifierade anläggningar, vilket garanterar att oljan tagits fram på ett bra och långvarigt hållbart vis."


(När jag kollar deras produkter ser jag dock att det finns fler som innehåller palmolja - en eloge ändå till deras innehållsdeklarationer!! Det är så det ska se ut.)

Gå med, skriv på, maila! Det är viktigt för oss alla!


Man kan även skriva till våra riksdagspartier och fråga hur dom ställer sig till kravet på att palmoljan ska skrivas ut i innehållsdeklarationer. Jag har mailat till alla


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?


Vad tycker ditt parti?


Med vänliga hälsningar


Så här har man svarat:


Socialdemokraterna:

Expansionen av palmoljeplantager i vissa delar av världen leder till
skövling av regnskogar, vilket är en bidragande orsak till förlust av
biologisk mångfald. Vi anser inte att palmolja ska användas till
biodrivmedel och vi vill att enskilda länder ska kunna gå före och införa
hårdare sociala och miljömässiga krav på produktion och import av
biobränslen än den nivå EU beslutar om.
Konsumenter ska få chans att ta ställning till de varor de köper. Därför
vill vi införa en obligatorisk ursprungsmärkning. Redan före valet 2006 var
ursprungsmärkning av varor en angelägenhet för samtliga riksdagspartier.
Alla, utom moderaterna, utlovade en konsumentinriktad märkning.


I snart fyra år har regeringen undvikit att ta ställning i frågan.
Jordbruksministern menar att producenterna inte klarar av
märkningsprocessen. Vi anser att ursprungsmärkningen ska vara obligatorisk
och lagstadgad. Konsumenterna ska kunna veta var ifrån varan kommer, hur
den är producerad och hur långt den har färdats. Vi vill också inför en
klimatmärkning av basvaror som bland annat redovisar energiåtgången vid
tillverkning och transport av varan.


Med vänlig hälsning


Brevsvar
Socialdemokraterna


www.socialdemokraterna.se


---

Vänsterpartiet:


Lars Ohly har bett mig som politisk sakkunnig i frågan att besvara dig. 


Palmoljeproduktionens leder till avskyvärda negativa miljöeffekter såväl som sociala problem. Vänsterpartiet har bland annat yrkat på att införa ett nytt miljömål om begränsad miljöpåverkan i andra länder. Vad gäller palmolja som drivmedel anser partiet att palmolja inte skall få användas till biodrivmedel samt att regeringen ska verka för strikta hållbarhetskriterier så att förskjutningseffekter så som skövlad regnskog helt undviks. Vi föreslår även en miljömärkning av av biodrivmedel, däribland palmolja.  


Vad gäller att ta med palmolja på innehållsförteckningen anser vi att detta skall införas samt att det anges huruvida oljan är hållbart producerad eller ej.  


Återkom gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar!

Mvh
Siri Maassen
Miljöpolitisk Sekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag            
100 12 Stockholm            


08-786 54 51                    
070-770 4466                  
Fax: 08-21 33 53              


Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-brev


---


Folkpartiet:
Tack för din fråga till oss och vi beklagar att det har dröjt med vårt svar. Vår riksdagsledamot och ansvarig för frågan Anita Brodén har besökt palmodlingar i Indonesien och på plats träffat olika företrädare inom området som du berör. Det är enormt viktigt att bevara de få återstående regnskogarna just för att de är bäst på att suga åt sig de olika skadliga växthusgaserna som försämrar klimatet. Från politiskt håll är vi självklart helt emot att skövla regnskogen.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen och fick då detta svar:


Vid köp av alla varor anser vi att konsumenten ska själv bestämma vad han/hon vill köpa istället för att staten ge inriktningar, dvs innehållsdeklarationen ska innehålla allt det som finns i varan inklusive om den innehåller palmolja i den mån det går att fastställa detta.


Med vänliga hälsningar


Avni Dervishi
Folkpartiet liberalernas Riksdagskansli
100 12 Stockholm


---


Kristdemokraterna:

Jag vill börja med att tacka för att du tagit dig tid att skriva till oss.


Den ökade efterfrågan på biobränslen leder redan till ökad konkurrens om markanvändningen, vilket driver upp priserna på jordbruksprodukter. I grunden innebär detta en stor möjlighet för världens fattiga, eftersom de fattiga är överrepresenterade i landsbygdsbefolkningen, i synnerhet i utvecklingsländerna. Samtidigt utgör de ökande odlingsarealerna att den naturliga växtligheten, och med denna de naturliga ekosystemen, trängs undan. För att bevara ekosystemen och den biologiska mångfalden är det därför önskvärt att den odlade marken används så effektivt som möjligt. Därför bör det vara ett villkor för biobränsleodling att det sker en samtidig produktion av biobränslen och foder alternativt grödor för humankonsumtion. När biobränslen tas från skogen är det viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt så att avskogning undviks och att den biologiska mångfalden bevaras. Det är också angeläget att stärka myndigheterna i de stora skogsländerna så att illegal avverkning förhindras och att lokalbefolkningens rättigheter tillvaratas.


Hela denna problematik är komplicerad och kräver etablerandet av klara regelverk som styr produktionen av biodrivmedel mot största möjliga klimatnytta och till att utnyttja markområden respektive växtmaterial som inte konkurrerar med produktionen av livsmedel och inte äventyrar den biologiska mångfalden. Tropikerna har generellt bättre förutsättningar att producera biomassa. Många u-länder har här en möjlighet att producera för export sedan de inhemska behoven tillgodosetts, givet att regelverket skyddar odlingsmark och biologiskt rika marker.


Konsumenterna utgör en viktig kraft och kan ställa krav på tydlig märkning av de produkter som säljs. Medvetna konsumenter kan genom sina val medverka till en hållbar utveckling.


Jag vill avslutningsvis tacka för ditt brev och hoppas att ovanstående rader kan förklara situationen såsom den ser ut just nu.


Med vänliga hälsningar
KRISTDEMOKRATERNA

 Göran Hägglund
Partiordförande

Eftersom jag inte fick svar på frågan mailade jag igen, men har inte fått nåt svar!
---

Miljöpartiet: inget svar än

Centern: inget svar än

Moderaterna: inget svar än


---


Har även skrivit till Europaparlamentet:


Hej!


För mig är hälsa och miljö viktigt, därför vill jag säja detta:


Jag tycker att palmolja ska stå med i innehållsdeklarationen av matvaror och andra produkter som innehåller palmolja.
(Anledningen är att odlingen av oljepalmer orsakar skövling av regnskogar, vilket i sin tur förstör livet för både människor och djur och bidrar till allmänt försämrat klimat på Jorden.)


Vad anser du?

Kan inte EU fatta ett sådant beslut?

---


Gunnar Hökmark: inget svar ännu

Åsa Westlund: inget svar ännu

ANNONS
Av Tant Grön - 1 april 2010 10:52

Ja, man kan tro att det är ett aprilskämt vid första anblick, men det är det inte. Personligen tycker jag att det är ett bra förslag - det ska vara dyrt att äta godis och dricka läsk! Det finns ingen som helst näring i socker, däremot ställer det till en hel del elände som beroende, övervikt och dåliga tänder. Dessutom får vi i oss färgämnen och andra kemikalier vilket i sig definitivt inte är bra. Man har ju påvisat diverse effekter av det här bl a hyperaktivitet hos barn.


Så jag tycker att det är en väldigt bra idé med högre skatt på framför allt godis och läsk eftersom detta är koncentrerat socker med färgämnen och annat skit. Men även bakverk och annat som är fullproppat med socker ihop med härdat fett borde beskattas högre. Bättre då att baka sina egna bullar på smör och fullfet mjölk, om man  vill ha nåt till kaffet! Eller nåt annat hembakat - det finns mycket som går fort att göra, om man nu tycker att tiden inte räcker till och hellre köper nåt fikabröd på affärn av den anledningen. Alla vill ju inte helt sluta med sånt här och för hälsan är det bättre att baka egna bullar och annat fikabröd, så att man bl a kan använda smör istället för margarin.


Läs mer om förslaget på sockerskatten HÄR och HÄR

ANNONS
Av Tant Grön - 30 mars 2010 13:48

Äntligen har jag min lata mask kommit igång med promenader! Det finns många olika promenadvägar att gå här på ön, så jag behöver inte oroa mig för att det blir tråkigt heller. Ska komma ihåg att ta med mig kameran när jag går  ut och fota vårens intågande när jag ändå är ute å tågar själv... Idag glömde jag den - kameran alltså.


Igår blev det 40 min rask promenad och ca 45 min idag. Må ta det lite lugnt med den slöa kroppen...

Av Tant Grön - 29 mars 2010 12:24

Jajjemän, det har man nu kommit fram till: skräpmat kan vara lika beroendeframkallande som kokain och herion! Och det kan jag ju själv absolut skriva under på nu, med facit i hand när jag jämför med hur jag åt förr och hur jag äter numera. Detta maniska behov som jag hade förut, av att stoppa nåt i munnen för att känna mig pigg... ja, det känns faktiskt som att jag varit en annan person än den jag är idag.


Läs mer om den beroendeframkallande skräpmaten HÄR

Av Tant Grön - 23 mars 2010 09:01

Regeringen har beslutat slopa skatten på kadmium från januari i år! Kadmium är en tungmetall som vi människor får i oss via mat som spannmål och grönsaker som i sin tur samlar upp det via handelsgödsel. Den skatt som nu har slopats infördes på åttitalet för att hålla gränsvärdena nere när det gäller kadmium, eftersom högt intag ökar risken för bl a cancer.


Läs mer HÄR


Och HÄR


Och HÄR

Av Tant Grön - 8 mars 2010 16:56

Ja, det är länge sen jag la om till LCHF-kost nu - två år faktiskt! Tiden går...


Min vikt händer det inte så mycket med och jag vet faktiskt inte varför. Kanske är det åldern? Kanske har jag haft det för oroligt under tiden? Svårt att veta... Det är vikten och endast vikten som det inte hänt så mycket med, annars kan jag många gånger känna som att jag fått ett nytt liv när det gäller maten och ätandet.


För att än en gång rabbla alla fördelar:

 • Har inte längre hjärtklappning, nåt jag tidigare dragits med i hela mitt liv...
  (Det har tydligen samband med blodcirkulationen i benen)
 • Mina restlegs legs är inte restless längre...
  (Inget kryp alls, vill säja och det har jag haft problem med i många år förut)
 • Mina besvär med benkramper är borta så länge jag håller mig ifrån kolhydrater, speciellt socker...
 • Mina ben har krympt med flera cm runt vaderna speciellt...
  (Har alltid haft väldigt grova vader tidigare - kunde till och med köpa mig ett par stövlar i vinter!)
 • Blodcirkulationen är som den ska vara numera i benen...
  (Mina åderbråck har blivit betydligt bättre t ex och mina ben svullnar inte längre)
 • Jag får inte längre luftvägsinfektioner när jag blir förkyld, nåt jag lidit av i många år tidigare och blivit väldigt dåliga av ibland...
 • Jag har dessutom knappt varit förkyld under dessa två år...
  (Har haft några slängar av flunsa men det har gått över fort, tidigare var jag förkyld 3-4 ggr per år med luftvägsinfektion som ett brev på posten)
 • Mitt kolhydratberoende är helt borta efter en tids fakirande i somras...
  (Jag har inte ens varit medveten om att jag haft ett kolhydratberoende förut, men det har jag blivit varse nu och det förklarar en hel del när det gäller mitt ätande under årens lopp)
 • Har inget sötsug alls och kan aldrig äta för mycket sötsaker längre...(Förut kunde jag inte sluta om jag började äta godis eller fikabröd, nu händer det att jag inte ens får i mig sötsaker pga att det liksom tar emot)
 • Min mage funkar perfekt så länge jag håller mig ifrån kolhydratrik mat...
  (Har alltid varit väldigt gasig i magen förut och förstår att det beror på alla fibrer jag stoppat i mig)
 • Min hud har blivit mjukare och stramare...inte dumt i min ålder!
 • Jag är aldrig hungrig så länge jag håller mig ifrån kolhydrater i större mängd... ibland glömmer jag att äta! Oftast känner jag i skallen att jag nog borde stoppa i mig nåt...
 • Har på senare år haft ont i höfterna men det är också borta - det har säkert med muskulaturen att göra...
 • Har fått bättre naglar...
 • Får aldrig "paltkoma" efter mat, nåt jag alltid fick tidigare...
 • Är oftast jämnpigg hela dagarna, så länge jag inte stoppar i mig nåt kolhydratrikt eller sött...


Sammantaget kan jag säja att jag helt klart är extremt känslig för kolhydrater och socker! Jag äter inte frukt längre heller, men det har främst med besprutningsaspekten att göra från början: importerad frukt är överlag väldigt besprutad och efter kursen för behörighet i bekämpningsmedel som jag gick för många år sen, blev jag väldigt kritiskt inställd till att äta frukt. Numera är det även sockeraspekten som gör att jag nästan aldrig äter frukt. Vitamininnehållet överväger inte farligheten med bekämpningsmedelsresterna, om du frågar mig. Vitaminer får jag i mig på annat vis.


Jag mår bäst när jag huvudsakligen äter protein och fett och grönsaker med lågt kolhydratinnehåll. Det känns ju lite surt att jag inte upptäckt det här för länge sen, men får väl se det som att bättre sent än aldrig. Jag tror att risken för diabetes har varit hög om jag inte lagt om kost, samt för hjärtsjukdom då vi har det ärftligt i familjen.


I övrigt tar jag Q10 och Fisklevertran som kosttillskott, plus att jag äter min blandning av gurkmeja, ingefära, kanel och kakao ganska regelbundet. Det känns som att jag får i mig det jag behöver! Brukar även på senare tid göra en "müssli" av olika sesamfrön, pumpakärnor och endera flagad mandel eller hackade nötter, som jag brukar äta tillsammans med gurkmejamixet. Gott i fil eller vispad grädde!


Har definitivt enbart positiva omdömen om LCHF-kost! Jag rekommenderar ALLA att prova, men mitt stalltips är att ta det lugnt med övergången (om man bryter för häftigt med kolhydrater kan man må väldigt dåligt under en period, när kroppen går över från glycos- till fettdrift) och att inte fokusera på vikten.


Jag har ju dessutom slutat röka på kuppen!! En hälsovinst i sig!

Av Tant Grön - 28 februari 2010 15:52

I ett mail från Gunnar Lindgren idag läser jag detta:

Smör ger lägre blodfetter än olivolja! En ny studie vid Lunds universitet visar att smör ger en betydligt lägre blodfettshöjning efter en måltid jämfört med olivolja och en ny typ av raps- och linfröolja


Läs vidare HÄR

Av Tant Grön - 23 februari 2010 09:18

Ja, vi är en grupp på Facebook som tycker att det är dags att bannlysa sockret. Alla kan gå med:


Bannlys sockret nu!

Translate

Fråga mig

11 besvarade frågor

Omröstning

Vad är viktigast rent konkret för dig när det gäller att skona miljön?
 Välja ekologiskt/KRAV när jag handlar mat.
 Åka tåg istället för flyg så ofta jag kan.
 Åka så lite bil som möjligt.
 Odla egna grönsaker utan konstgödning.
 Undvika allt som innehåller palmolja.
 Undvika alla sojaprodukter som inte är KRAV-märkta.
 Engagera mig i miljörörelsen.
 Vara medlem i WWF (World Wide Fond).
 Vara medlem i Greenpeace.
 Donera pengar till olika miljöprojekt.
 Välja att äta vegetarisk mat.
 Är det någon mening att göra något??
 Men... vem bryr sig???

Presentation


Tant Grön - filosoferar över ditt å datt!!

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Följ bloggen

Följ Tant Grön - filosoferingar över ditt å datt! med Blogkeen
Följ Tant Grön - filosoferingar över ditt å datt! med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se